Monthly Archives: Maj 2012

Oferta praktyk w Zakładzie Zoologii Systematycznej

Poszukiwani praktykanci, treatment licencjusze, magistranci:
Badania terenowe na wieloma aspektami biologii i ekologii jeży (Erinaceus sp.)
w Poznaniu i okolicach:

Spotkanie informacyjne dla studentów nt. nowego systemu studiów na Wydziale Biologii

wykrzyknik

W kolejny wtorek (5.06.br.) o godz. 13:15 w Audytorium
im. prof. J. Paczoskiego odbędzie się zebranie informacyjne dla studentów na temat zmian w systemie kształcenia
na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2012/2013.

Na spotkaniu zostaną podane informacje szczególnie ważne dla obecnych studentów III roku studiów licencjackich, more about
ale dotyczące także studentów I i II roku.

 

Dzień informacyjny instytutów

29 maja br w godz. 11.30 ? 15.00 w bibliotece Wydziału Biologii odbędzie się ?Dzień informacyjny instytutów?, order przeznaczony dla studentów:

– II roku biologii (informacje o wyborze specjalności, przedmioty specjalistyczne, tematyka prac licencjackich),
– III roku biologii (informacje o możliwości realizacji prac magisterskich).

Uwaga! Studenci II roku biologii zwolnieni są z zajęć WF. Pozostałych studentów zapraszamy w czasie wolnym od innych zajęć.

Międzynarodowy Program Stypendialny Fundacji DBU

DBU

Już 1.06.2012 rusza system aplikacji on-line Międzynarodowego Programu Stypendialnego Fundacji DBU.

Termin otwarcia systemu aplikacji on-line:   01.06.2012
Termin zamknięcia systemu aplikacji on-line:   16.09.2012
Rozmowy kwalifikacyjne w Warszawie:   24.10.2012
Gala wręczenia stypendiów:   01.12.2012

Cel Programu Stypendialnego DBU
Podstawowym celem programu stypendialnego DBU jest profesjonalne zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska oraz umożliwienie młodym absolwentom startu kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Godziny dziekańskie 23. i 24.05.

W związku z prowadzonymi na Wydziale Biologii wyborami przedstawicieli
do Rady Wydziału, order Senatu i Rady Bibliotecznej, rx Dziekan Wydziału Biologii, illness
prof. dr hab. Bogdan Jackowiak zawiesił:
– w środę 23. maja 2012 r., w godzinach 12.15 ? 14.15, zajęcia prowadzone w Audytorium im. J. Paczoskiego oraz zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;

– w czwartek 24. maja 2012 r., w godzinach 9.45 ? 11.45, zajęcia prowadzone
w Audytorium im. J. Paczoskiego oraz zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii: adiunktów ze stopniem doktora, wykładowców i starszych wykładowców.

Badanie jakości kształcenia w UAM

badanie JK USOS

Informacje dla osób składających prace dyplomowe

prace dyplomowe

Akademia KreaTYwnego Biznesu zaprasza na szkolenia!

Skąd wziąć pomysł na biznes, no rx jak go sfinansować? Wiele pytań dręczy przyszłych przedsiębiorców. Skorzystaj z wiedzy fachowców, przyjdź na bezpłatne szkolenia w ramach Akademii KreaTYwnego Biznesu organizowanej przez Preinkubator Akademicki UAM!

Fascinations of Plants Day

Wydział Biologii jako polski koordynator pierwszego ogólnoświatowego dnia poświęconego roślinom, about it organizowanego pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauki o Roślinach (EPSO – European Plant Science Organisation, nurse www.epsoweb.org ) zaprasza 18 maja 2012 roku na dzień odkrywania tajemnic roślin pt. ?Fascynujący świat roślin?.

W ramach tego przedsięwzięcia odbędzie się wiele wykładów, prostate warsztatów, wystaw, pokazów, konkursów przyrodniczych skierowanych do młodzieży szkolnej wszystkich szczebli edukacyjnych, na które serdecznie zapraszamy uczniów z nauczycielami oraz rodzinami. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

Ze szczegółowym programem zapoznać się można na
http://www.dzienroslin.pl/jednostka.php?nazwa=poznan5

Wybory w instytutach cz. 2

Dziś odbyły się wybory dyrekcji Instytutu Biologii Eksperymentalnej.

Dyrektorem został wybrany prof. dr hab. Grzegorz Jackowski.
Wicedyrektorami:
– ds. dydaktycznych – dr Ewa Chudzińska, adiposity
– ds.  naukowych – prof. dr hab. Adam Kaznowski

Jutro wybory w Instytucie Biologii Środowiska, w piątek ponowne wybory w Inst. Antropologii.