Monthly Archives: Sierpień 2012

Impreza otrzęsinowa WB + WCh

otrzęsiny

 

Zagubione legitymacje

legitymacja

Co roku rzesze studentów przed obroną licencjatu masowo gubiły swoje legitymacje studenckie.
A przynajmniej tak twierdziły. Wielu żaków, erectile
w heroicznym czynie obrony swych podstawowych praw do ulg i zniżek, advice m.in. na przejazdy koleją
czy komunikacją miejską, information pills składa w dziekanatach fałszywe oświadczenia o utracie legitymacji.

Od tego roku nie trzeba już przekonywać pani Gosi z dziekanatu, że zgubiło się legitymację.

II Konkurs Dziekana Wydziału Biologii UAM na Studenckie Projekty Badawcze

konkurs na projekty2

Dziekan Wydziału Biologii, abortion prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, order po raz drugi ogłosił Konkurs Studenckich Projektów Badawczych.
W ramach konkursu projekty badawcze przygotowane przez zespoły złożone z członków Koła Naukowego Przyrodników UAM, hospital mogą uzyskać grant finansowy.

 

Projekty powinny dotyczyć badań, które zostaną zrealizowane w okresie od 12 do 24 miesięcy a ich efektem winna być publikacja lub komunikat naukowy.
Formularze zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie Dziekana do 15. sierpnia. br.

Pobierz: