Monthly Archives: Maj 2013

UKE rozpatrzyła odwołania

Informujemy, more about że w dniu 29.05.br Uczelniana Komisja Ekonomiczna rozpatrzyła wszystkie odwołania od decyzji dot. stypendium socjalnego i zapomóg, jakie spłynęły do 20.05. za pośrednictwem wydziałów i kolegiów.
W przeciągu kilku dni można spodziewać się decyzji w dziekanatach.

Rekrutacja ekspertów studenckich przy PKA

PKA logoParlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadza kolejną rekrutację ekspertów studenckich przy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Zadaniem ekspertów jest wizytowanie uczelni i prowadzenie oceny jakości kształcenia oraz kontroli nad przestrzeganiem prawa i poszanowania interesów i praw studentów.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji. Zapewniamy przygotowanie merytoryczne.
Kandydatów zainteresowanych szkoleniem prosimy
o kontakt mailowy na adres samorzad@amu.edu.pl

Zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można pod adresem:
http://www.psrp.org.pl/2262/rekrutacja-na-ekspertow-polskiej-komisji-akredytacyjnej/

Zmarł prof. Kazmierz Stępczak

images Z głębokim żalem zawiadamiam, view ze w dn. 24 maja 2013 roku zmarł
śp. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak

Profesor uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybitny specjalista z zakresu malakologii, information pills ochrony środowiska oraz dydaktyki biologii i przyrody, Prodziekan Wydziału Biologii w latach 1991-1992, wieloletni kierownik Zakładu Zoologii Ogólnej, Przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej, szanowany nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 29 maja 2013 roku. O godz. 12.00 w kościele pw. Św. Marcina i św. Wincentego w Skórzewie k. Poznania odprawiona zostanie msza św. w intencji zmarłego, a po jej zakończeniu nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Kolejowej.

/-/
Dziekan
Wydziału Biologii

Absolutorium Wydziału Biologii

absolutorium

Serdecznie zapraszamy społeczność akademicka wydziału do udziału w uroczystości absolutoryjnej Wydziału Biologii, this web która odbędzie się w najbliższą sobotę 1.06. o godz. 9:00 w Auli Uniwersyteckiej przy ul. H. Wieniawskiego 1.