Monthly Archives: Wrzesień 2013

Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

inauguracja20132014uam

Wraz z Rektorem i Senatem UAM zapraszamy serdecznie na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2013/2014, treatment która odbędzie się w dniu 30. września 2013 r. o godz. 10:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 1.

Program uroczystości:

Hymn państwowy

1. Przemówienie Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka

2. Immatrykulacja studentów I roku

3. Wręczenie Medalu „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” prof. dr. hab. Henrykowi Olszanowskiegmu.

4. Przemówienie Przewodniczącej Parlamentu Samorządu Studentów UAM

5. Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Rufina Makarewicza pt. „Dźwięki, ewolucja, człowiek”

6. Wręczenie Medali UAM dla wyróżniających się absolwentów.

7. Wręczenie nagrody dla najlepszego studenta-sportowca.

Gaudeamus

GUS ogłosił wysokość dochodu z gosp. rolnego w 2012 r.

uid_8ab9909b724800863f1ee6c7c56c9d8c1361783854070_width_700_play_0_pos_3_gs_0

W portalu MNiSW ukazał się poniższy komunikat dot. stosowania dochodu z gospodarstwa rolnego w trakcie ustalania dochodu rodziny studenta uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego oraz kredytu studenckiego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r. wynosił 2.431 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego ? na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, malady z późn. zm.), a także przy ustalaniu prawa do otrzymaniu kredytu studenckiego ? na podstawie § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z późn. zm.).

Zmiany w Regulaminie stypendium rektora

SRNS 2013 slider

Parlament pozytywnie zaopiniował projekt zarządzenia rektora w sprawie zmiany Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów. Zmiany dotyczą wyłącznie kwestii, generic których informowaliśmy wcześniej, ailment czyli dostosowania procedur do pełniejszego wykorzystania modułu stypendialnego USOSweb, viagra co ma na celu usprawnienie obsługi i skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.
Od 1.10.2013 r. zmianie ulegnie także sposób wyliczanie średniej ocen. Zmiana ta jest jednak niewielka i dotyczy wyłącznie:

Dzień Studenta Igo roku

dzien studenta Igo roku2013-14

Wszystkich świeŻAKÓW, viagra approved freshmanów, medicine starterów czy pierwszaków zapraszamy do udziału w wydarzeniach Dnia Studenta Igo roku – 27.09.2013r.
W trakcie tego dnia będziecie mieli niebywała okazje uczestniczenia w uroczystości, której przez kolejne lata studiów nie uświadczycie, czyli ślubowaniu oraz dowiecie się wielu przydatnych informacji dot. studiowania na naszym Wydziale!!

Informacja o przyznanych miejscach w domach studenckich

DS icoWydziałowa Komisja Ekonomiczna w d. 28.08.br rozpatrzyła wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akad. 2013/2014 złożone do dnia posiedzenia Komisji. Wnioski o pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością przekazane zostały Uczelnianej Komisji Ekonomicznej, nurse która rozpatrzy je do 20.09.br.

Otwórz wykaz przyznanych miejsc.

Konkurs na scenariusze ekolekcji

baner-scenA„POSZUKIWANE NIEZWYKŁE SCENARIUSZE EKOLEKCJI”  Pod takim hasłem przewodnim Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs na scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół podstawowych.

Zachęcamy Was do udziału w konkursie. Zwycięzcy oraz wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, help a ich scenariusze zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej  http://nauczyciele.mos.gov.pl jako narzędzie i źródło inspiracji dla nauczycieli.

Termin nadsyłania prac: 18 października 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursowym oraz na stronie  http://nauczyciele.mos.gov.pl

Pobierz:
regulamin konkursu
formularz zgłoszeniowy

Stypendia Fundacji im. Jerzego Juzonia

swinkaFundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia prowadzi II edycję programu stypendialnego skierowanego do studentów pochodzących z małych miejscowości o utrudnionym dostępie do edukacji.
O stypendia aplikować można tylko do 14. września!
Więcej informacji w serwisie internetowym Fundacji pod adresem: http://www.fejj.pl/oprogramie.php?str=1

Poszukiwani wolontariusze na Noc Naukowców

NOC NAUKOWCOW WOLONTARIUSZE

Jeśli jesteś studentem UAM i chcesz zostać wolontariuszem podczas Nocy Naukowców na naszej Uczelni, viagra przyślij zgłoszenie na adres renata.popiolek@amu.edu.pl.

W zgłoszeniu podaj następujące dane: imię, rx nazwisko, clinic adres e-mail, numer telefonu oraz nazwę swojego Wydziału.

Termin zgłoszeń: 19 września 2013 roku.

Zapraszamy!

88 urodziny Ogrodu Botanicznego UAM

urodziny botanika1

Zapraszamy serdecznie na spotkania edukacyjne z okazji 88 urodzin Ogrodu Botanicznego UAM w dniach 7-8. września 2013 r. w godz. 9:00-17:00
W programie m.in. wykład absolwentki WB – mgr Natalia Królikowska pt. „W krainie alczyka i niedźwiedzia polarnego. Trzy tygodnie wśród lodowców na Spitzbergenie” oraz wystawy artystyczne, cheap wystawę grzybów, zabawy edukacyjne oraz kiermasz roślin, wyrobów artystycznych i spożywczych.

Szczegółowy program imprezy dostępny jest na stronie internetowej botanika.

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawością

PFRON

Studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki na poziomie wyższym  w ramach pilotażowego programu ?Aktywny samorząd?.

O pomoc wnioskować mogą osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, story będące studentami uczelni wyższych, uczniami szkół policealnych, jak również mające otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

W ramach Modułu II programu Aktywny Samorząd można starać się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym oraz otrzymać pomoc w każdym półroczu 2013/2014r.