Dziekanat

Dziekanat Wydziału Biologii posiada kilka działów, pills tj.:
– sekretariat dziekana, diagnosis
– dział studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, and
– dział studiów doktoranckich i spraw kadrowych,
– sekcja zaopatrzenia i zamówień publicznych.

Ciebie jako studenta interesuje ten drugi, potocznie zwany dziekanatem ds. studenckich.

Dziekanat to miejsce, które odwiedzać będziesz wielokrotnie w trakcie studiów. To tam załatwisz wszystkie sprawy związane z tokiem studiów, takie jak przedłużenie ważności legitymacji, pobranie zaświadczenia, złożenie wniosku o stypendium czy podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.

Dziekanat to swego rodzaju centrum koordynacji wydziału, a w okresie sesji często także centrum zarządzanie kryzysowego. W dziekanacie dowiesz się także wszystkich ważnych rzeczy o swoich studiach i uzyskasz odpowiedzi na nurtujące cię pytania.

Jeżeli masz do załatwienia sprawę ogólną, nie związaną ściśle z twoim kierunkiem studiów to śmiało proś o pomoc każdą z pań pracujących w dziekanacie. Jeśli jednak twoja sprawa dotyczy konkretnego kierunku studiów udaj się po pomoc do odpowiedniej osoby.

 

Godziny przyjęć studentów:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki – 10:00 – 14:00
środy – nieczynne
soboty – 8:00 – 12:00 (tylko w terminach zjazdów dla studentów niestacjonarnych)

 

Kierownik dziekanatu/sekretariat dziekana – mgr Maria Jaraszkiewicz
(jarasz@amu.edu.pl, tel. 61 829 55 52)

Dział studiów stacjonarnych i niestacjoonarnych:

Hanna Kustoń (hkuston@amu.edu.pl, tel 61 829 55 56):
– nauczanie przyrody
– nauczanie biologii
– biotechnologia
– ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
– bioinformatyka
– MOST

Małgorzata Plaga (mplaga@amu.edu.pl, tel 61 829 55 56):
– ochrona środowiska
– hydrobiologia
– biologia st. niestacjonarne,
– Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

mgr Ewa Jaździńska (jazewa@amu.edu.pl, tel. 61 829 55 56):
– biologia
– nauczanie biologii i przyrody (III rok)
– ERASMUS

mgr Barbara Sujecka (sujecka@mu.edu.pl, tel. 61 829 55 56):
– pomoc materialna (stypendia i zapomogi)
– akademiki
-praktyki zawodowe

Dział studiów doktoranckich i spraw kadrowych

dr Karolina Stefaniak (karolka@amu.edu.pl, tel 61 829 55 50):
– studia doktoranckie,
– przewody doktorski

Elżbieta Szalaty (tel. 61 829 55 50):
– obieg dokumentów