Godziny dziekańskie na 24.10.2013.

godziny dziekanskieW związku z organizacją wydarzeń w ramach OTRZĘSIN 2013 Dziekan Wydziału Biologii zarządził na czwartek 24.10.2013r. od godz. 13:00 do końca dnia godziny dziekańskie wolne od zajęć dydatktycznych dla studentów I roku I st.