GUS ogłosił wysokość dochodu z gosp. rolnego w 2012 r.

uid_8ab9909b724800863f1ee6c7c56c9d8c1361783854070_width_700_play_0_pos_3_gs_0

W portalu MNiSW ukazał się poniższy komunikat dot. stosowania dochodu z gospodarstwa rolnego w trakcie ustalania dochodu rodziny studenta uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego oraz kredytu studenckiego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r. wynosił 2.431 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego ? na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, malady z późn. zm.), a także przy ustalaniu prawa do otrzymaniu kredytu studenckiego ? na podstawie § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z późn. zm.).