II tura wnioskowania o stypendium rektora dla najlepszych studentów

popr. SRNS 2 tura 2sliderW związku z brakiem możliwości wygenerowania wniosku o stypendium rektora w USOSweb przez osoby, more about które w terminie I tury (14-21.10.br.) nie posiadały dostępu do systemu wnioskowania przez brak kont USOSweb lub braku statusu studenta w USOS, buy Prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studentów zdecydował o uruchomieniu II tury wnioskowania., discount ustalając następujące zasady:

1) II tura przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które z powodu braku kont w USOSweb lub braku podpięć do programu studiów nie mogły wygenerować wniosków w I turze.

2) pozytywnie rozpatrzone będą mogły zostać wyłącznie wnioski osób, które uzyskały konto USOSweb lub zostały przyjęte na studia po 14 października 2013 r.

3) nie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie wnioski osób, które ukończyły studia I st. po 30 września 2013 r.,

4) II tura otwarta jest od 12 listopada 2013 r. godz. 00:01 do 15 listopada 2013 r. godz. 23:59.

5) wnioski należy dostarczyć do dziekanatu do 18 listopada 2013 r. włącznie.

UWAGA!!

Wnioski po wygenerowaniu w USOSweb należy wydrukować i podpisać, po czym wraz z dokumentami potwierdzającymi wpisane osiągnięcia dostarczyć do dziekanatu swojego wydziału najpóźniej w dn. 18. listopada 2013 r.

Osoby, które miały możliwość dostępu do systemu wnioskowania w I turze, ale wniosku nie wypełniły, nie zatwierdziły w systemie lub nie dostarczyły do dziekanatu nie mogą go składać w II turze.

POBIERZ Obwieszczenie Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej w sp. II tury