Dzień Studenta Igo roku

dzien studenta Igo roku2013-14

Wszystkich świeŻAKÓW, viagra approved freshmanów, medicine starterów czy pierwszaków zapraszamy do udziału w wydarzeniach Dnia Studenta Igo roku – 27.09.2013r.
W trakcie tego dnia będziecie mieli niebywała okazje uczestniczenia w uroczystości, której przez kolejne lata studiów nie uświadczycie, czyli ślubowaniu oraz dowiecie się wielu przydatnych informacji dot. studiowania na naszym Wydziale!!

INAUGURACJA UCZELNIANA dla studentów Igo roku z powitaniem przez JM rektora UAM, wykładem inauguracyjnym i uroczystym ślubowaniem – godz. 9:00, Aula Uniwersytecka przy ul. H. Wieniawskiego 1 (Collegium Minus)

Spotkanie na Wydziale Biologii UAM – Collegium Biologicum – Audytorium im. prof. Józefa Paczoskiego i Sala Parter godz. 12:00-14:00

12:00 – sprawdzanie list studentów, wydawanie legitymacji studenckich, wejście na sale

12:30 – powitanie – Dziekan Wydziału Biologii, prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

12:45 – przedstawienie specyfiki studiów na Wydziale Biologii – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych,
prof. dr hab. Joanna Deckert

13:00 – informacja o pracy Dziekanatu ds.studenckich – Kierownik Dziekanatu, mgr Maria Jaraszkiewicz

13:10 – informacje o pomocy materialnej – Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej, dr Szymon Konwerski

13:35 – powitanie przez studentów i informacja o działalności Samorządu Studentów Wydziału  Biologii UAM – Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału  Biologii UAM, Karolina Gil

13:45 – informacje o działalności Koła Naukowego Przyrodników – Michał Antkowiak, Prezes KNP

14:00 – informacje o:

1) zajęciach sportowych i wychowaniu fizycznym

2) indeksie elektronicznym

3) szkoleniu BHP

4) szkoleniu z praw i obowiązków studenta

14:00 – zakończenie

dzien studenta Igo roku