dokumenty

UCHWAŁY
rok akademicki 2012/2013:
nr 1/2012/2013 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pawła Siudy

nr 2/2012/2013 w sprawie wyboru delegata do Parlamentu Samorządu Studentów UAM

nr 3/2012/2013 w sprawie wyboru studentów do Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

nr 4/2012/2013 w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Biologii

nr 5/2012/2013 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Instytutu Antropologii

nr 6/2012/2013 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii

nr 7/2012/2013 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Instytutu Biologii Eksperymentalnej

nr 8/2012/2013 w sprawie wyboru przedstawiciela do Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

nr 9/2012/2013 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Instytutu Biologii Środowiska

nr 10/2012/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego

nr 11/2012/2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza

nr 12/2012/2013 w sprawie wyboru delegatów do Parlamentu Samorządu Studentów UAM

nr 13/2012/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 4/2012/2013 w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Biologii

nr 14/2012/2013 w sprawie powołania Komisji Wyborczej Samorządu Studentów WB

nr 15/2012/2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2012/2013 RSS WB z dnia 9.10.2012 r. w sprawie wyboru studentów do Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

nr 15A/2012/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Przewodniczącego i udzielenia absolutorium

nr 16/2012/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego

nr 17/2012/2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza

nr 18/2012/2013 w sprawie wyboru delegatów do Parlamentu Samorządu Studentów UAM

nr 19/2012/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 4/2012/2013 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Biologii

nr 20/2012/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 3/2012/2013 Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii z dnia 9.10.2012 r. w sprawie wyboru studentów do Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

 

SPRAWOZDANIA:
sprawozdanie merytoryczne za rok 2012
sprawozdanie budżetowe za rok 2012
sprawozdanie budżetowe za rok 2011

INNE:
elektorzy studenccy 2012-2014