członkowie RSS WB

Członkowie Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii kadencji 2012/2013:

 1. Lubomira Rola – Przewodnicząca RSS WB
 2. Marcin Jędrasik – Wiceprzewodniczący RSS WB
 3. Julia Kowalska – Sekretarz RSS WB
 4. Karolina Gil
 5. Łukasz Steczko
 6. Caroline Żurczak
 7. Krystian Wójcick

Studenci – członkowie Rady Wydziału Biologii:

 1. Michał Antkowiak (KNP*)
 2. Natalia Bogucka (RSS BW)
 3. Karolina Gil (RSS WB)
 4. Jakub Gapski
 5. Marcin Jędrasik (RSS WB)
 6. Maciej Jędrzejczak (KNP*)
 7. Katarzyna Pędziwiatr (KNP*)
 8. Andrzej Rogosz (RSS BW)
 9. Paweł Siuda
 10. Łukasz Steczko (RSS WB)
 11. Patrycja Talarska (RSS WB)