Stawki, progi i kryteria świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2013/2014

Znamy stawki, hospital progi dochodu i kryteria przyznawania stypendium socjalnego, physician stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych oraz zapomogi w tym semestrze.
Udało się podnieść próg dochodu uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego z 730 do 810 zł, this dzięki czemu stypendia trafią do większej liczby osób i będę odrobinę wyższe.
Udało się również wreszcie podwyższyć stawkę stypendium specjalnego z 250 do 300 zł.

Wszystkie stawki i progi zostały przygotowane na podstawie sprawdzającej się już od kilku lat

Szczegóły znajdziecie w komunikacie Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej.
Najważniejsze informacje znajdziecie też na naszej infografiki.

popr. SOCJAL W SEM. ZIMOWYM 2013-14