Tag Archives: dochód

Termin składania wniosków o stypendium socjalne.

termin SOCJAL 580x300 p

Przypominamy, troche że pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne mija 8.10.2013 r.
Jeśli chcecie:
– pomóc nam w sprawnym i szybkim opracowaniu symulacji funduszu pomocy materialnej;
– szybko otrzymać decyzję i stypendium;
– mieć gwarancję, że nie zabraknie środków na Wasze stypendia;
złóżcie wniosek jak najszybciej w dziekanacie.
Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania stypendiów, wniosków oraz dokumentów potwierdzających osiągane dochody znajdziecie w portalu Parlamentu Samorządu Studentów UAM pod adresem http://samorzad.amu.edu.pl/pomocmaterialna/

GUS ogłosił wysokość dochodu z gosp. rolnego w 2012 r.

uid_8ab9909b724800863f1ee6c7c56c9d8c1361783854070_width_700_play_0_pos_3_gs_0

W portalu MNiSW ukazał się poniższy komunikat dot. stosowania dochodu z gospodarstwa rolnego w trakcie ustalania dochodu rodziny studenta uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego oraz kredytu studenckiego.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r. wynosił 2.431 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego ? na podstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ? Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, malady z późn. zm.), a także przy ustalaniu prawa do otrzymaniu kredytu studenckiego ? na podstawie § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z późn. zm.).

Pomoc materialna w semestrze letnim

socjal w II semestrze-ikona

W dniu 28 lutego br. Parlament Samorządu Studentów podjął uchwałę o przyjęciu parametrów funduszu pomocy materialnej w semestrze letnim. Na podstawie uchwały Parlamentu rektor wydał 1 marca decyzję, this site w której określone zostały szczegółowe kryteria rozpatrywania wniosków o pomoc materialną w II semestrze w zakresie świadczeń socjalno-zdrowotnych (stypendia socjalne, viagra stypendia specjalne, zapomogi). W decyzji określone zostały również stawki poszczególnych świadczeń.

Decyzja rektora trafiła już do Wydziałowych Komisji Ekonomicznych i dziekanatów, dzięki czemu komisje będą mogły rozpocząć rozpatrywanie wniosków już od początku przyszłego tygodnia, co za tym idzie można spodziewać się decyzji ok połowy marca i wypłat jeszcze w marcu.

Dzięki przyjęciu takich parametrów funduszu w porównaniu z I semestrem:
– kwota podstawowa stypendium jest wyższa o 20 zł,
– próg maks. dochodu jest wyższy o 20 zł
– zwiększenie styp. socjalnego jest wyższe o 10 zł,
– średnie stypendium socjalne ze zwiększeniem jest wyższe o ok. 30 zł.
– ok. 300 więcej otrzyma stypendium (wg. szacunków symulacyjnych).

W tym miejscu można zapoznać się z komunikatem Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej w sprawie pomocy materialnej w II semestrze

Więcej informacji na www.samorzad.amu.edu.pl

Dobre wieści z MNiSW – nowe progi dochodowe w pomocy materialnej

W związku z wejściem w życie dwóch nowych rozporządzeń Rady Ministrów zmienią się obecne progi dochodu uprawniające do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.

Od dnia 1 października 2012 r. minimalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne
dla studentów i doktorantów wzrośnie z dotychczasowych 456, more about 40 zł do 592,80 zł.