Tag Archives: dziekan

II Konkurs Dziekana Wydziału Biologii UAM na Studenckie Projekty Badawcze

konkurs na projekty2

Dziekan Wydziału Biologii, abortion prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, order po raz drugi ogłosił Konkurs Studenckich Projektów Badawczych.
W ramach konkursu projekty badawcze przygotowane przez zespoły złożone z członków Koła Naukowego Przyrodników UAM, hospital mogą uzyskać grant finansowy.

 

Projekty powinny dotyczyć badań, które zostaną zrealizowane w okresie od 12 do 24 miesięcy a ich efektem winna być publikacja lub komunikat naukowy.
Formularze zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie Dziekana do 15. sierpnia. br.

Pobierz:

Godziny dziekańskie 23. i 24.05.

W związku z prowadzonymi na Wydziale Biologii wyborami przedstawicieli
do Rady Wydziału, order Senatu i Rady Bibliotecznej, rx Dziekan Wydziału Biologii, illness
prof. dr hab. Bogdan Jackowiak zawiesił:
– w środę 23. maja 2012 r., w godzinach 12.15 ? 14.15, zajęcia prowadzone w Audytorium im. J. Paczoskiego oraz zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;

– w czwartek 24. maja 2012 r., w godzinach 9.45 ? 11.45, zajęcia prowadzone
w Audytorium im. J. Paczoskiego oraz zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii: adiunktów ze stopniem doktora, wykładowców i starszych wykładowców.

Nowe władze dziekańskie Wydziału!

Z radością i dumą informujemy, this że w ubiegłym tygodniu wybrane zostały władze dziekańskie Naszego Wydziału na kadencję 2012-2016. Dziekanem Wydziału wybrany został obecnie urzędujący Dziekan – prof. dr hab. Bogdan Jackowiak.
Dziekan-elekt zaproponował kandydatów na stanowiska prodziekanów, którzy uzyskali poparcie Wydziałowego Kolegium Elektorów. Prodziekanami wybrani zostali:
– prof. UAM dr hab. Joanna Deckert – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych,
– prof. dr hab. Jerzy Błoszyk – Prodziekan ds. kształcenia, infrastruktury i współpracy
z gospodarką,
– prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą.
Obecnie sprawujący obowiązki Prodziekana prof. UAM dr hab.Rafał Mól nie mógłby piastować w kolejnej kadencji tego stanowiska, ze względu na fakt, że pełni tę rolę już drugą kadencję. Dziekan-elekt postanowił powierzyć prof. Mólowi stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich, na którym zastąpi przyszłą Prodziekan p. prof. Deckert.
Nowa kadencja rozpocznie się 1 września br.
W wyborze dziekanów oraz pracach Wydziałowego Kolegium Elektorów na każdym etapie brało udział 10 studentów stacjonarnych i 1 student niestacjonarnych.
Przed nami w najbliższych dniach wybory władz Instytutów.