Tag Archives: Mól

Dyżur Prodziekana ds. studenckich

Pamiętajcie, symptoms że dziś dziekan R. Mól dyżuruje wyjątkowo od 11:30 do 13:00.

Zmiana terminów dyżurów Prodziekana ds. studenckich

Z powodu innych obowiązków Prodziekana ds. studenckich dyżur
w czwartek 10.05.2012 r. zostaje przesunięty na godziny od 15h30 do 17h30.

W poniedziałek 14.05.2012 r. dyżur zostaje przesunięty na godziny od 11h30 do 13h00.

W czwartek 17.05.2012 r. dyżur zostaje odwołany z powodu wyjazdu Prodziekana.

Nowe władze dziekańskie Wydziału!

Z radością i dumą informujemy, this że w ubiegłym tygodniu wybrane zostały władze dziekańskie Naszego Wydziału na kadencję 2012-2016. Dziekanem Wydziału wybrany został obecnie urzędujący Dziekan – prof. dr hab. Bogdan Jackowiak.
Dziekan-elekt zaproponował kandydatów na stanowiska prodziekanów, którzy uzyskali poparcie Wydziałowego Kolegium Elektorów. Prodziekanami wybrani zostali:
– prof. UAM dr hab. Joanna Deckert – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych,
– prof. dr hab. Jerzy Błoszyk – Prodziekan ds. kształcenia, infrastruktury i współpracy
z gospodarką,
– prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą.
Obecnie sprawujący obowiązki Prodziekana prof. UAM dr hab.Rafał Mól nie mógłby piastować w kolejnej kadencji tego stanowiska, ze względu na fakt, że pełni tę rolę już drugą kadencję. Dziekan-elekt postanowił powierzyć prof. Mólowi stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich, na którym zastąpi przyszłą Prodziekan p. prof. Deckert.
Nowa kadencja rozpocznie się 1 września br.
W wyborze dziekanów oraz pracach Wydziałowego Kolegium Elektorów na każdym etapie brało udział 10 studentów stacjonarnych i 1 student niestacjonarnych.
Przed nami w najbliższych dniach wybory władz Instytutów.