Tag Archives: socjalne

Stawki, progi i kryteria świadczeń pomocy materialnej w semestrze zimowym 2013/2014

Znamy stawki, hospital progi dochodu i kryteria przyznawania stypendium socjalnego, physician stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych oraz zapomogi w tym semestrze.
Udało się podnieść próg dochodu uprawniającego do pobierania stypendium socjalnego z 730 do 810 zł, this dzięki czemu stypendia trafią do większej liczby osób i będę odrobinę wyższe.
Udało się również wreszcie podwyższyć stawkę stypendium specjalnego z 250 do 300 zł.

Wszystkie stawki i progi zostały przygotowane na podstawie sprawdzającej się już od kilku lat

Szczegóły znajdziecie w komunikacie Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej.
Najważniejsze informacje znajdziecie też na naszej infografiki.

UKE rozpatrzyła odwołania

Informujemy, more about że w dniu 29.05.br Uczelniana Komisja Ekonomiczna rozpatrzyła wszystkie odwołania od decyzji dot. stypendium socjalnego i zapomóg, jakie spłynęły do 20.05. za pośrednictwem wydziałów i kolegiów.
W przeciągu kilku dni można spodziewać się decyzji w dziekanatach.

Wnioski o stypendia rozpatrzone

pieniadz

Dobre wieści dla wszystkich oczekujących na stypendia!
Dziś odbyło się posiedzenie Wydziałowej Komisji Ekonomicznej, about it na którym rozpatrzono wszystkie wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi na semestr letni. W najbliższych dniach można się spodziewać decyzji. Jak tylko będą one gotowe do odbioru w dziekanacie poinformujemy Was o tym.

Dobre wieści z MNiSW – nowe progi dochodowe w pomocy materialnej

W związku z wejściem w życie dwóch nowych rozporządzeń Rady Ministrów zmienią się obecne progi dochodu uprawniające do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.

Od dnia 1 października 2012 r. minimalna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne
dla studentów i doktorantów wzrośnie z dotychczasowych 456, more about 40 zł do 592,80 zł.