Tag Archives: USOS

II tura wnioskowania o stypendium rektora dla najlepszych studentów

popr. SRNS 2 tura 2sliderW związku z brakiem możliwości wygenerowania wniosku o stypendium rektora w USOSweb przez osoby, more about które w terminie I tury (14-21.10.br.) nie posiadały dostępu do systemu wnioskowania przez brak kont USOSweb lub braku statusu studenta w USOS, buy Prorektor ds. studenckich w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studentów zdecydował o uruchomieniu II tury wnioskowania., discount ustalając następujące zasady:

1) II tura przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które z powodu braku kont w USOSweb lub braku podpięć do programu studiów nie mogły wygenerować wniosków w I turze.

2) pozytywnie rozpatrzone będą mogły zostać wyłącznie wnioski osób, które uzyskały konto USOSweb lub zostały przyjęte na studia po 14 października 2013 r.

3) nie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie wnioski osób, które ukończyły studia I st. po 30 września 2013 r.,

4) II tura otwarta jest od 12 listopada 2013 r. godz. 00:01 do 15 listopada 2013 r. godz. 23:59.

5) wnioski należy dostarczyć do dziekanatu do 18 listopada 2013 r. włącznie.

UWAGA!!

Wnioski po wygenerowaniu w USOSweb należy wydrukować i podpisać, po czym wraz z dokumentami potwierdzającymi wpisane osiągnięcia dostarczyć do dziekanatu swojego wydziału najpóźniej w dn. 18. listopada 2013 r.

Osoby, które miały możliwość dostępu do systemu wnioskowania w I turze, ale wniosku nie wypełniły, nie zatwierdziły w systemie lub nie dostarczyły do dziekanatu nie mogą go składać w II turze.

POBIERZ Obwieszczenie Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej w sp. II tury

Zmiana terminów generowania i składania wniosków o styp. rektora

styp. rektora NOWE TERMNY 580x300

W odpowiedzi na postulaty studentów oraz w związku z występującymi problemami z zaliczeniem etapów studiów w USOS, page Rektorw porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studentów zdecydował o zmianie harmonogramu postępowania w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014

Zmiany dotyczą w głównej mierze terminów uruchomienia i zamknięcia tury elektronicznego generowania wniosków w USOSweb oraz ich dostarczenia do dziekanatów.
Wykonanie tych czynności przez studentów wymaga posiadania rozliczonego poprzedniego etapu studiów w USOS, help co z uwagi na niewprowadzenie ocen przez niektórych nauczycieli akademickich oraz niepodpięcia przedmiotów przez część studentów nie jest możliwe w pierwotnie zakładanym terminie.
Wprowadzone w harmonogramie zmiany uwzględniają również wnioski studentów, see zwracających uwagę na zbyt krótki okres przygotowania pełnej dokumentacji osiągnięć wykazywanych we wnioskach o stypendium.

W związku z przesunięciem terminów, o których mowa wyżej, konieczne było wydłużenie terminów niektórych czynności leżących po stronie obsługi systemu oraz komisji ekonomicznych.

Przesunięcia tych terminów nie wpływają istotnie na przewidywany termin publikacji list kwalifikacyjnych oraz wykonania przelewów środków na konta studentów.

Nowe terminy generowania i składania wniosków:
14.10.2013 r. – uruchomienie systemu generowania wniosków w USOSweb

21.10.2013 r. – zamknięcie systemu generowania wniosków

28.10.2013 r. – ostatni dzień przyjmowania dokumentacji w dziekanatach

Pobierz obwieszczenie o nowych terminach

Pobierz nowy harmonogram

Wnioski o stypendium rektora – II tura w USOSweb!!!

Ostatnia możliwość rejestracji lub poprawy wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów.
II tura rejestracji wniosków zostanie uruchomiona 15.11.br (czwartek) o godz. 9:00 i zakończy się o 23:59.
W tym czasie możliwe jest wypełnienie, pilule zatwierdzenie lub poprawa wniosku.

Wnioski wypełnione w systemie, ale niezatwierdzone do 15.11.br. do godz. 23:59 nie będą uwzględniane w postępowaniu o przyznanie stypendium rektora.

Stypendum rektora – terminy!

SR w USOSweb na PSWB

uruchomienie modułu stypendialnego w USOSweb – 24.10. 2012 r.

zakończenie rejestracji wniosków w USOSweb – 09.11.2012 r.

podstawowy termin składania dokumentów w dziekanatach – do 12.11.2012 r.

dodatkowy termin składania wniosków w dziekanatach* – do 19.11.2012 r.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w obwieszczeniu Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej
* termin dodatkowy przeznaczony jest dla osób, prostate które z ważnych przyczyn losowych lub na skutek zaistnienia przeszkód formalnych. lub z powodu odbywania studiów poza granicami kraju, nie moga dostarczyć dokumentów w terminie podstawowym

Stypendium rektora w r.akad. 2012/13

SR w USOSweb na PSWB

view "tn":"K"}”>W roku akad. 2012/2013 nastąpią zmiany w sposobie składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów, ed których wzór również ulegnie zmianie. Wnioskowanie o stypendium odbywać się będzie za pośrednictwem modułu stypendialnego w USOSweb. W związku z czym, discount nie będzie możliwości składania wniosków na dotychczasowych papierowych formularzach.

Więcej informacji o zmianach w stypendium rektora znaleźć można w portalu PSS UAM.

Badanie jakości kształcenia w UAM

badanie JK USOS