Tag Archives: wnioski

Termin składania wniosków o stypendium socjalne.

termin SOCJAL 580x300 p

Przypominamy, troche że pierwszy termin składania wniosków o stypendia socjalne mija 8.10.2013 r.
Jeśli chcecie:
– pomóc nam w sprawnym i szybkim opracowaniu symulacji funduszu pomocy materialnej;
– szybko otrzymać decyzję i stypendium;
– mieć gwarancję, że nie zabraknie środków na Wasze stypendia;
złóżcie wniosek jak najszybciej w dziekanacie.
Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania stypendiów, wniosków oraz dokumentów potwierdzających osiągane dochody znajdziecie w portalu Parlamentu Samorządu Studentów UAM pod adresem http://samorzad.amu.edu.pl/pomocmaterialna/

Wnioski o stypendium rektora – II tura w USOSweb!!!

Ostatnia możliwość rejestracji lub poprawy wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów.
II tura rejestracji wniosków zostanie uruchomiona 15.11.br (czwartek) o godz. 9:00 i zakończy się o 23:59.
W tym czasie możliwe jest wypełnienie, pilule zatwierdzenie lub poprawa wniosku.

Wnioski wypełnione w systemie, ale niezatwierdzone do 15.11.br. do godz. 23:59 nie będą uwzględniane w postępowaniu o przyznanie stypendium rektora.

Stypendium rektora w r.akad. 2012/13

SR w USOSweb na PSWB

view "tn":"K"}”>W roku akad. 2012/2013 nastąpią zmiany w sposobie składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów, ed których wzór również ulegnie zmianie. Wnioskowanie o stypendium odbywać się będzie za pośrednictwem modułu stypendialnego w USOSweb. W związku z czym, discount nie będzie możliwości składania wniosków na dotychczasowych papierowych formularzach.

Więcej informacji o zmianach w stypendium rektora znaleźć można w portalu PSS UAM.

Termin składania wniosków o świadczenia pomocy materianej na sem. zimowy 2012/13

Informujemy, price że wnioski o świadczenia pomocy materialnej dla studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2012/2013 należy składać w działach spraw studenkich (dziekanatach) wydziałów i kolegiów do dn. 08.10.2012r.
Apelujemy o terminowe składanie pełnej dokumentacji w wyznaczonym terminie. Na podstawie złożonych wniosków Rektor w porozumieniu z PSS UAM ustali stawki świadczeń oraz dokona podziału funduszu pomiędzy wydziały i kolegia.
Pod poniższym linkiem zapoznaś się można z treścią ogłoszenia Pełnomocnika Rektora ds. Pomocy Materialnej.

TREŚĆ OGŁOSZENIA