Tag Archives: wybory

Jutro ostatni dzień na składanie kandydatur w wyborach do RSS WB

Jutro, viagra dosage tj. 20.11.2013 r. upływa termin na zgłaszanie kandydatur w wyborach do rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii.
Kandydaci muszą do tego dnia dostarczyć do Biura Parlamentu Samorządu Studentów UAM:
1) oświadczenie kandydata – kartę zgłoszeniową /pobierz/
2) listę poparcia z 20 podpisami studentów swojego wydziału /pobierz/

Wybory odbędą się 28 listopada 2013 r. (czwartek) godz. 9:00 ? 15:00 (studia stacjonarne) oraz godz. 8:00-21:00 (studia niestacjonarne)

Punkt wyborczy dla studentów stacjonarnych znajdować się będzie w holu Collegium Biologicum. Studenci niestacjonarni będą mogli głosować w formie elektronicznej za pomocą systemu USOSweb.

 

Biuro Parlamentu Samorządu Studentów mieście się w Domu Studenckim Jowita przy ul. Zwierzyniecka 7 w Poznaniu i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 ? 15:30.

 

Wybory do RSS WB

2481360-glosowanie-882-660

OBWIESZCZENIE WYBORCZE
Poznań, viagra order dnia 13 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 15 pkt. 2 Ordynacji wyborczej do Rad Samorządów Studentów podstawowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek zamiejscowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zarządza się przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii na dzień 28 listopada 2013 r. (czwartek) godz. 9:00 ? 15:00 (studia stacjonarne) oraz godz. 8:00-21:00 (studia niestacjonarne)

Punkt wyborczy dla studentów stacjonarnych znajdować się będzie w holu Collegium Biologicum. Studenci niestacjonarni będą mogli głosować w formie elektronicznej za pomocą systemu USOSweb.

Kandydatury wraz z listą poparcia należy składać w biurze Parlamentu Samorządu Studentów (DS Jowita, pharm ul. Zwierzyniecka 7, 60-813 Poznań). Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 ? 15:30.
Termin składania kandydatur upływa z dniem 20 listopada 2013 r.

Ordynacja wyborcza orz formularze kart zgłoszeniowych dostępne są on-line pod adresem www.samorzad.amu.edu.pl/wybory-2013-2014

Krzysztof Lamparski
Studencki Komisarz Wyborczy

e-mail: lamparski.k@gmail.com

 

Wybory do Rad Mieszkańców Domów Studenkich

wybory DS baner na PSWB

W akademiku ciągle coś się psuje i nie możesz doprosić się o naprawę?
W nocy notorycznie włącza się alarm?
Nie ma piekarników, cure a o dostępie do internetu nawet nie warto wspominać?
Nigdy nie ma wolnych pralni?

WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!! POMÓŻ NAM UPRAĆ SIĘ Z PROBLEMAMI MIESZKAŃCÓW DOMÓW STUDENCKICH!

Wystarczy, że wystartujesz w wyborach do Rady Mieszkańców DS lub poprzesz czyjąś kandydaturę w głosowaniu!

Przedstawiciele WB w organach Parlamentu Samorządu Studentów UAM

W ubiegły piątek (11.01.) podczas 6-godzinnego posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Parlament Samorządu Studentów wybrał swoje nowe organy statutowe na kadencję 2013.
W ich gronie znalazło się 2 przedstawicieli Wydziału Biologii: Karolina Gil, viagra 100mg sprasowująca obecnie funkcję Przewodniczącej RSS WB powołana została na Sekretarza Parlamentu, for sale a Piotr Okonkowski, information pills aktualnie Sekretarz RSS WB, wybrany został ponownie na Przewodniczącego Komisji Socjalno-Ekonomicznej Parlamentu (2 kadencja).
Parlament wybrał także swoją nową Przewodniczącą, którą została Magda Pikul z Wydziału Studiów Edukacyjnych, którą dotąd pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Organizacji i Promocji.

Przewodniczącym Komisji Prawnej został ponownie Dawid Poszwa z Wydziału Prawa i Administracji, który pełnił te funkcję także w poprzedniej kadencji.
Parlament powołał także komisje branżowe i ich przewodniczących:
Komisja Dydaktyki i Jakości Kształcenia ? Michał Paszyn (WF/WSE)
Komisja Marketingu i Public Relations ? Mateusz Radziejewski (WNPiD),
Komisja Kultury i Sportu ? Adrian Goliński (WNGiG).

Ponadto powołano na:
Pełnomocnika ds. studentów z niepełnosprawnościami ? Damiana Borowskiego z WT (2 kadencja),
Pełnomocnika ds. logistyki ? Krzysztofa Puławskiego z WH (2 kadencja),
Koordynatora 8. Wielkiego Grillowania ? Mateusza Radziejewskiego z WNPiD
Redaktora naczelnego Gazety Studenckiej UNIkat ? Tomasz Wojnowskiego z WH.

Wybrano również nowego przedstawiciela studentów w Senacie UAM ? Michała Mikołajczaka z WT, który dołączy do grona pozostałych 10 senatorów studenckich.

Przedstawiciele WB i UAM we władzach statutowych PSRP

Wczoraj (30.11.2012.) odbyła się XX sesja Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), page w trakcie której delegacji ze 112 polskich publicznych i niepublicznych szkół wyższych udzielili absolutorium władzom kończącej się kadencji 2011-2012 oraz wybrali nowe władze statutowe na kadencję 2013-2014.

Miło, more about nam poinformować, że wśród nowych władz znalazł się student naszego Wydziału, były Przewodniczący RSS WB, obecny Przewodniczący Komisji Socjalno-Ekonomicznej Parlamentu Samorządu Studentów UAM – Piotr Okonkowski, który został pozytywnie zaopiniowany (193 głosy „za”, 27 „przeciw”, 16 „wstrzymujących”) przez Zjazd na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Socjalnych PSRP oraz członka Rady Wykonawczej PSRP.

Wyniki wyborów do RSS WB na kadencję 2012/2013

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Wydziału Biologii ogłosiła wyniki wyborów do Rady Samorządu Studentów WB na kadencję 2012/2013.
Głosowanie odbywało się w czwartek 29.11. oraz w sobotę 1.12. W głosowaniu wzięło udział 222 studentów Wydziału.

Kandydaci uzyskali następujące wyniki:

1. Piotr Okonkowski – 144 głosy

2. Karolina Gil -126 głosów

3. Lubomira Rola – 119 głosów

Wybory do Rady Samorządu Studentów WB!!!

Studencki Komisarz Wyborczy UAM w dniu 14.11.2012 r. zarządził przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Studentów Wydziału Biologii w terminie:

29. listopada (czwartek) w godz 11:00 – 15:00
1. grudnia (sobota) w godz. 11:00- 13:00

Zainteresowani startem w wyborach, salve powinni osobiście złożyć do 21 listopada 2012 r w Biurze Parlamentu Samorządu Studentów:

– oświadczenie kandydata /pobierz wzór/

–  listę poparcia /pobierz wzór/

 

Sekretariat Biura PSS UAM mieście się w DS Jowita, order ul. Zwierzyniecka 7, cheapest 60-813 Poznań i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 ? 15:00.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA STUDENCKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO UAM

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW UAM oraz ORDYNACJA WYBORCZA

Godziny dziekańskie 23. i 24.05.

W związku z prowadzonymi na Wydziale Biologii wyborami przedstawicieli
do Rady Wydziału, order Senatu i Rady Bibliotecznej, rx Dziekan Wydziału Biologii, illness
prof. dr hab. Bogdan Jackowiak zawiesił:
– w środę 23. maja 2012 r., w godzinach 12.15 ? 14.15, zajęcia prowadzone w Audytorium im. J. Paczoskiego oraz zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;

– w czwartek 24. maja 2012 r., w godzinach 9.45 ? 11.45, zajęcia prowadzone
w Audytorium im. J. Paczoskiego oraz zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii: adiunktów ze stopniem doktora, wykładowców i starszych wykładowców.

Wybory w Instytutach cz. 1.

Dziś przed południem odbyły się zebrania wyborcze dla wyboru dyrektorów
i wicedyrektorów Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii (IBMiB) oraz
Instytutu Antropologii (IA).

Dyrektorem IBMiB została wybrana pani prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, cure
wicedyrektorem ds. dydaktycznych – prof. dr hab. Barbara Tomaszewska, viagra 100mg
a wicedyrektorem ds. naukowych – prof. dr hab. Artur Jarmołowski.

Jedyny zgłoszony kandydat na dyrektora IA – prof. dr hab. Janusz Piontek, nie uzyskał
wymaganej większości głosów popierających kandydaturę.
Ponowne zebranie wyborcze dla wyboru dyrekcji IA komisja wyborcza zaplanowała
na 17.05.br. Jak dotąd nie zgłoszono kandydatów.

Jutro wybory dyrekcji Inst. Biologii Eksperymentalnej, w środę Inst.. Biologii Środowiska.

 

Nowe władze dziekańskie Wydziału!

Z radością i dumą informujemy, this że w ubiegłym tygodniu wybrane zostały władze dziekańskie Naszego Wydziału na kadencję 2012-2016. Dziekanem Wydziału wybrany został obecnie urzędujący Dziekan – prof. dr hab. Bogdan Jackowiak.
Dziekan-elekt zaproponował kandydatów na stanowiska prodziekanów, którzy uzyskali poparcie Wydziałowego Kolegium Elektorów. Prodziekanami wybrani zostali:
– prof. UAM dr hab. Joanna Deckert – Prodziekan ds. studiów stacjonarnych,
– prof. dr hab. Jerzy Błoszyk – Prodziekan ds. kształcenia, infrastruktury i współpracy
z gospodarką,
– prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą.
Obecnie sprawujący obowiązki Prodziekana prof. UAM dr hab.Rafał Mól nie mógłby piastować w kolejnej kadencji tego stanowiska, ze względu na fakt, że pełni tę rolę już drugą kadencję. Dziekan-elekt postanowił powierzyć prof. Mólowi stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich, na którym zastąpi przyszłą Prodziekan p. prof. Deckert.
Nowa kadencja rozpocznie się 1 września br.
W wyborze dziekanów oraz pracach Wydziałowego Kolegium Elektorów na każdym etapie brało udział 10 studentów stacjonarnych i 1 student niestacjonarnych.
Przed nami w najbliższych dniach wybory władz Instytutów.